Diagnostyka

EXPRESS TEST - Metoda diagnostyki biorezonansowej ( BRT / inaczej diagnostyka skaningowa lub segmentarna)

Jest to badanie stanu czynnościowego organizmu jako całości i jego części (podstawowych układów czynnościowych), który reprezentuje zmiany czynnościowe i odchylenia od normy w procesie samoregulacji:

 • Stanu układu pokarmowego
  wątroba, woreczek żółciowy, dysfunkcja trzustki, żołądka, jelit
 • Stanu układu oddechowego
  jama nosowa, gardło, tchawica, płuca
 • Stanu układu moczowo-płciowego
  nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa, macica, jajniki, jądra, prostata
 • Stanu układu sercowo-naczyniowego
  serce, krążenie w tym krążenie mózgowe, żyły
 • Stanu układu endokrynnego
  tarczyca, trzustka, nadnercza
 • Stanu układu immunologicznego i limfatycznego
 • Stanu układu oporowo-ruchowego
  kręgosłup, stawy
 • Stanu organów głowy i kręgosłupa

Metoda ta wykorzystuje zasadę segmentarnej budowy ciała.

Na podstawie pomiarów elektrodami rozmieszczonymi na czole, rękach i nogach metoda pozwala w wysokim stopniu ustalić charakterystyki ogólnego stanu funkcjonalnego różnych organów i układów organizmu człowieka. Komputerowa diagnostyka Express Test z zastosowaniem biorezonansu pola elektromagnetycznego w obszarze strefowym stanu funkcji organów człowieka opiera się na rejestrowaniu parametrów przewodności prądu stałego z różnych części ciała oraz obszarów receptorowych związanych funkcjonalnie z określonymi organami wewnętrznymi.

Express Test wykorzystuje możliwość rejestracji i pomiaru rezonansu fal elektromagnetycznych emitowanych przez poszczególne tkanki i organy człowieka. Jednocześnie działa bezinwazyjnie, nie wpływając na strukturę wewnętrzną komórek oraz bezboleśnie, odbierając informacje i przekazując je do systemu analizy porównawczej.

W trakcie skanowania (analizy-pomiarowej) na monitorze ukazują się pomiary poszczególnych organów i narządów ludzkiego ciała, jak również potencjał energetyczny całego organizmu.

Po przeprowadzeniu pomiaru diagnosta dokonuje analizy poszczególnych organów (wątroba, trzustka, dwunastnica, nadnercza, mózg, żyły, stawy, nerki i inne) sprawdzając każdy z badanych organów oraz stan, w jakim się one znajdują. Następnie porównuje je pod kątem obecności stanów zapalnych w organizmie (choroby w początkowym stadium , które jeszcze się nie ujawniły objawowo). Pozwala to ujawnić stany chorobowe we wczesnym stadium oraz potencjalne skłonności, które w przyszłości mogą skutkować ciężkimi chorobami.

Badanie urządzeniem Express Test jest bezbolesne. Wystarczy spokojnie usiąść zrelaksować się, przytrzymać w dłoniach elektrody, a na głowie zamocować specjalną opaskę. Stopy po wcześniejszym pomiarze wilgotności kładziemy na specjalnych wcześniej wysterylizowanych siatkach. Po kilku minutach na ekranie komputera pojawi się obraz stanu naszego organizmu.

Podczas badania osoba analizowana zakłada elektrody: na głowę, ręce, stopy, które umożliwiają optymalny przepływ informacji na poziomie komórkowym.

Osoby analizowane tą metodą proszone są na czas pomiaru komputerowego o usunięcie wszelkich ozdób z metali. Dodatkowo wskazane jest aby min. 3 godziny przed badaniem nie spożywać posiłku, nie pić kawy i nie palić tytoniu.

Metoda Express Test może być stosowana u każdej osoby bez względu na wiek i przebyte choroby. Wyjątkiem są kobiety w ciąży oraz osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca.

Metoda pozwala:

 • zbierać informacje o czynnościowym stanie organizmu i jego układów, przedstawiając wizualnie funkcje graficzne ocen w czasie ok 5-minutowego pomiaru,
 • określić stan czynnościowy organizmu jako całości i jego podstawowych układów, który reprezentuje zmiany czynnościowe i odchylenia od normy w procesie samoregulacji,
 • kontrolować skuteczność dowolnej terapii, szybko ocenić działanie preparatu, suplementu, ziół itp.
 • Diagnostyka segmentarna wykorzystuje zasadę segmentarnej budowy człowieka. Segmenty dysponują osobnymi zakończeniami nerwowymi (czuciowymi i ruchowymi). U podstaw metody leży segmentarna budowa rdzenia kręgowego, który posiada stałą anatomiczną łączność z określonymi obszarami skóry oraz narządami wewnętrznymi. Podczas chorób organów wewnętrznych zmieniają się parametry przewodnictwa elektrycznego skóry oraz następują zmiany jej wrażliwości na temperaturę i ból.
 • Diagnostyka segmentarna bazuje na pomiarze przewodnictwa skóry, gdyż żaden narząd w ludzkim organizmie nie przewyższa skóry pod względem ilości różnorodnych procesów fizjologicznych i dlatego żaden narząd nie może lepiej niż skóra demonstrować dynamicznych zmian regulacji wewnętrznego środowiska organizmu.
 • Dzięki informacyjno-czynnościowym powiązaniom pomiędzy określonymi aktywnymi biologicznie strefami skóry z jednej strony i wewnętrznymi układami i narządami z drugiej strony, możliwa jest ocena biochemicznych, bioelektrycznych i innych procesów przy pomocy odpowiadających tym strefom wewnętrznych sygnałów elektrycznych.
 • Różnorodne związki informacyjno-czynnościowe pomiędzy narządami i układami odzwierciedlają rozwój różnych psychoemocjonalnych stanów człowieka, które powstają przy nadczynności lub niedoczynności narządów i układów. Powiązania te mogą być wykorzystywane do oceny stanu organizmu z punktu widzenia cybernetyki medycznej.

Elektroakupunktura metodą dr. Volla (EAV), test elektrodermalny (electrodermal testing - EDT)

Metodę opracował w latach 50. XX wieku Niemiec, dr Reinhold Voll jako metodę diagnostyczno-terapeutyczną. Pracując w zawodzie lekarza, szybko zauważył on, iż to, czego się nauczył na studiach, nie jest efektywne w leczeniu schorzeń. Poszukując przyczyn chorób, szukał też nowych metod diagnostycznych mogących je wykryć. Prace nad swoją metodą zaczął już w czasie wojny. Po wielu latach doświadczeń opracował metodę elektropunktury. Za opracowanie tej metody został uhonorowany przez papieża medalem i jest dziś uważany za ojca elektropunktury.

Za pomocą metody Volla można stwierdzić obecność toksyn w żywności i kosmetykach, środków owadobójczych, pestycydów, wszelkich zatruć uwarunkowanych pracą zawodową, na przykład metalami ciężkimi lub toksynami chemicznymi, ognisk chorobowych niewykrywalnych w badaniach rentgenologicznych, czynników szkodliwych, używek, narkotyków, toksyn bakteryjnych, mikotoksyn oraz alergenów.

Dzięki elektroakupunkturze według Volla (EAV) można nie tylko rozpoznać określone objawy chorobowe, lecz również ustalić ich przyczyny i wybrać najlepszą formę leczenia. Zatem EAV umożliwia w krótkim czasie nie tylko przeprowadzenie dokładnej diagnostyki, lecz także zaplanowanie niezbędnej terapii.

Metoda Volla pozwala wykryć chorobę na długo przed pojawieniem się jej objawów.

Choroba nie pojawia się w ciągu kilku dni. Poważne schorzenia powstają kilka, kilkanaście lat. Nie chorujemy dopiero wtedy, kiedy widzimy symptomy choroby. Organizm już dłuższy czas zmagał się z różnymi dysfunkcjami i niedoborami, próbując nadrobić je kosztem innych organów i tkanek. Jednak to wszystko trwa do czasu. Medycyna klasyczna pozwala stwierdzić i „wykryć” chorobę, kiedy wystąpią jej objawy. Największą „plamę” daje dzisiejsza medycyna na polu leczenia chorób chronicznych.

W jaki sposób przebiega badanie i ocena stanu zdrowia?

Dzięki zastosowaniu specyficznego systemu pomiaru opracowanego przez dr. Volla, można dokładnie rozpoznać stopień zaawansowania stanu zapalnego narządu. W ten sposób dr Voll wynalazł jedyną w swoim rodzaju metodę pozwalającą zaklasyfikować ogniska chorobowe w organizmie do jednej z trzech grup:

 • zapalne
 • przewlekle
 • podostre.

Przykładowo: w normalnej sytuacji odczyt pomiaru przewodzenia skóry zdrowego narządu wynosi 50-65, natomiast w przypadku chorego narządu wartość ta będzie wyższa bądź niższa (80 lub 30). Tak wiec wielkość wartości mierzonej odgrywa kluczową rolę w postawieniu trafnej diagnozy.

W grafice programu poszczególne barwy odpowiadają następującym stanom organizmu:
Czerwona - proces zapalny, stan nie jest chroniczny; łatwo przywrócić równowagę.
Zielona - norma.
Niebieska - to degeneracja, chroniczna, długotrwała patologia, którą z powodu wielu czynników trudno jest doprowadzić do normy. I czym dłużej zwlekamy, tym gorzej.

Metoda Volla jest stosowana w 34 krajach, a Międzynarodowe Towarzystwo Elektropunktury zrzesza ponad 30 000 lekarzy.

Na czym polega metoda Volla?

Metoda polega na pomiarze potencjałów bioenergetycznych punktów akupunkturowych powiązanych z odpowiednimi tkankami, narządami lub ich częściami.

Opiera się na zasadach chińskiej akupunktury. EAV czerpie z założeń tradycyjnej chińskiej akupunktury. To dr. Vollowi zawdzięczamy rozpowszechnianie klasycznej akupunktury w zachodnim świecie. Lekarz ów zgłębiał filozoficzne zasady tej metody terapii, a potem postanowił zaadaptować je do tradycyjnego sposobu leczenia. Jego najdonioślejszym dokonaniem okazało się wprowadzenie do dzisiejszej wiedzy medycznej lokalizacji punktów akupunkturowych. W trakcie wieloletnich badań dr Voll sam odkrył i nazwał kolejne meridiany. Jego zasługi są tym bardziej znamienne, że nowe meridiany zostały przyporządkowane konkretnym narządom.

Test substancji

Oryginalną i niepowtarzalną metodą opracowaną przez Volla jest również tzw. test substancji. Każda substancja posiada indywidualną charakterystykę wibracji. Leki wywołują zmianę reakcji organizmu. Całkiem przypadkowo Voll odkrył, że leki, które włączy się do obwodu pomiarowego, wpływają na zmianę reakcji organizmu. Wykorzystał ten fakt do testowania działania leków przed podaniem ich pacjentowi. Umożliwia to ocenę działania substancji na organizm pacjenta jeszcze przed rozpoczęciem kuracji.

Substancjami testowanymi mogą być: kosmetyki, suplementy diety (BADY), żywność, woda, lekarstwa, zioła, preparaty homeopatyczne, witaminy, minerały (niedobór) itp.

Podczas testu substancji można ustalić rodzaj, dawkę i stężenie przewidzianych w kuracji leków, przenosząc elektromagnetyczny sygnał leku na pacjenta.

Możemy sprawdzić, czy w spożywanej przez nas żywności znajdują się konserwanty, grzyby, nawozy chemiczne (pestycydy, herbicydy), czy w wodzie są szkodliwe bakterie i metale ciężkie, antybiotyki. Istnieje możliwość wykrycia obecności tych toksyn w żywej tkance w takim rzędzie wielkości, który jest za mały dla badań diagnostyki laboratoryjnej, chociaż wiadomo, że szkodzi zdrowiu.

Test Vega (Vegatest)

Vegatest (WRT - Wegetatywny test rezonansowy, test Vega) - został opracowany w Niemczech przez lekarza Helmuta Schimmela w roku 1978. U jego podstaw leżą metody diagnostyki elektroakupunkturowej R. Volla i czynnościowej diagnostyki bioelektronowej W. Schmidta i H. Pflauma. Wdrażaniem metody Vegatest do praktyki klinicznej od 1978 roku zajmuje się z firma «VEGA (Niemcy)» , która opracowała pierwsze aparaty nazwane «VEGA-TEST», umożliwiające pomiar BAP tą metodą. Ponad 15-letnie badania doktora Schimmela i jego zwolenników zmieniły tę metodę w nadzwyczaj skuteczny sposób diagnozowania. Podobnie jak przy metodzie Volla wykorzystuje się punkty akupunktorowe oraz tzw. vollowskie, odkryte przez Volla. Jednak z wykorzystaniem odpowiednich markerów badanie przebiega na jednym lub kilku punktach. Niektórym się wydaje, iż jest to najlepszy sposób diagnozy. Każda metoda ma niedostatki. Jednak z metodą Volla znakomicie się uzupełniają o czym można przeczytać w artykule o różnicach między metodą Volla a Vegatest.